BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Informacje i wykazy z zakresu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty spłat zobowiązań podatkowych lub opłat > Informacje i wykazy z zakresu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty spłat zobowiązań podatkowych lub opłat