BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Urząd Dzielnicy > Wydział Prawny dla Dzielnicy > Rejestr spraw sądowych i administracyjnych, w których stroną jest m.st. Warszawa

 
Rejestr spraw sądowych i administracyjnych w których stroną jest m.st. Warszawa
Adres

02-496 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. 1
Osoba kontaktowa

Justyna Drabińska

Numer telefonu
 22 443 60 74
Uwagi

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t.), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1330- j.t).

 
 
Wprowadził Kowalewska Elżbieta (Dzielnica Ursus) 30-07-2007
Aktualizujący Nowak Anna (Dzielnica Ursus) 25-02-2019
Zatwierdzający Jankowska Iwona (Dzielnica Ursus) 25-02-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-02-2019
Liczba odwiedzin: 1052
Rejestr zmian