BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Sprawozdania budżetowe – Rb > 2011 > Sprawozdania budżetowe - Rb za 2011 r.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie swoich budżetów do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.


Poniżej prezentowane są aktualne sprawozdania przekazywane przez Miasto do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

I kwartał 2011 r.

II kwartał 2011 r.

III kwartał 2011 r.

IV kwartał 2011 r.

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 26-09-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-03-2018
Liczba odwiedzin: 1881
Rejestr zmian