BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Biuro Podatków i Egzekucji

 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 09 00
22 443 09 01
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Joanna Gutkowska
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02, e-mail: j.gutkowska@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 219
zastępca dyrektora Marta Sobota
tel.: 22 443 09 00 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02, e-mail: msobota@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 206
zastępca dyrektora Zenon Kałaska
tel.: 22 443 99 70; 22 443 99 72, faks: 22 443 09 46, e-mail: zkalaska@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 720
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Podatków i Egzekucji należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
  2. prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, a które stanowią dochody podatkowe budżetu m.st. Warszawy,
  3. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy,
  4. prowadzenie księgowości podatkowej,
  5. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent,
  6. kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania,
  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych m.st. Warszawy,
  8. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent,
  9. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, podatku rolnego i leśnego,
  10. przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych.
Odnośniki

Platforma ePuap

 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 22-06-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 17-09-2018
Zatwierdzający Sobota Marta (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 17-09-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2018
Liczba odwiedzin: 166908
Rejestr zmian