BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Podatków i Egzekucji > Wydziały > V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-5) > V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (PE-5)

 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
22 443 09 05
Faks
22 443 09 45
Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jarosław Witkowski
tel.: 22 443 09 39, kom.: 510 206 365, e-mail: jwitkowski@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 813
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania V Wydziału  Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy w szczególności:

  1. dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych - określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przez egzekutorów na miejscu u zobowiązanego;
  2. dokonywanie zajęć wierzytelności na poczet należności pieniężnych, dla których ustalania, określania lub pobierania jest właściwy Prezydent, w szczególności rachunków bankowych, świadczeń emerytalno-rentowych, wynagrodzenia za pracę;
  3. dokonywanie zajęć ruchomości;
  4. nadawanie klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;
  5. przeprowadzanie kontroli u dłużników zajętych wierzytelności;
  6. rozliczanie kwot uzyskanych w wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej;
  7. przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe;
  8. spisywanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego;
  9. współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami i organami w zakresie prowadzonego administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 02-08-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (Biuro Podatków i Egzekucji (PE)) 02-08-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2019
Liczba odwiedzin: 3111
Rejestr zmian