BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych (COP-23) > V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych - COP-23

 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
22 443 09 05
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Jarosław Witkowski
tel.: 22 443 09 39, kom.: 510 206 365, e-mail: jwitkowski@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 2.02
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania V Wydziału Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych należy prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy Prezydent, w tym w szczególności:

  1. nadawanie klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;
  2. dokonywanie czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych, określonych przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w szczególności poprzez egzekucję z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, rachunków bankowych oraz innych wierzytelności pieniężnych;
  3. dokonywanie zajęć ruchomości;
  4. spisywanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego;
  5. przeprowadzanie kontroli u dłużników zajętych wierzytelności;
  6. rozliczanie kwot uzyskanych w wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej;
  7. przekazywanie wyegzekwowanych kwot na właściwe rachunki bankowe;
  8. przygotowywanie projektów postanowień;
  9. współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami i organami w zakresie prowadzonego administracyjnego postępowania egzekucyjnego;
  10. występowanie do Wydziału Orzecznictwa Egzekucyjnego o dokonanie zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej oraz zastawu skarbowego na majątku zobowiązanego.
 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 02-08-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-10-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-10-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-10-2019
Liczba odwiedzin: 3278
Rejestr zmian