BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > AM > Śródieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Szucha - budowa centrum konferencyjnego

 

Znak: AM-WRU.6733.41.2014.MOL

Warszawa, dnia 15.09.2014r.

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 61 § 4 , art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647),

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Ministerstwa Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 23, zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum konferencyjnego w Warszawie przy ul. Bagatela 5, składającego się z zespołu dwóch budynków tj. Centrum Konferencyjnego z garażem podziemnym i budynku o funkcji rezydencji mieszkalno-gościnnej z garażem podziemnym oraz obiektów pomocniczych i technicznych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w tym infrastrukturą, wjazdami i ogrodzeniem, na działce nr ew. 106 w obrębie 5-05-11 (inwestycja kubaturowa) oraz na części działek nr ew. 85 i 96 w obrębie 5-05-11 (rozszerzenie pod wjazdy i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej), przy ul. Bagatela, na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 


Zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. można się zapoznać z aktami w powyższej sprawie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale  Realizacji Urbanistycznej, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 15.

                                                                                                                             

 

 

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-09-2014
Data wprowadzenia:  16-09-2014
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-09-2014
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-09-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 16-09-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2014
Liczba odwiedzin: 504