BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Wesoła > Ogłoszenia i informacje [Wesoła]

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
WA.ZUZ.6.4210.399.2020.AZ Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody w Warszawie na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-09-2020

1