BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Targówek > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1771/2010 zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nr 5/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców 30-11-2010 Szczegóły
1770/2010 skierowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. ………….. w …………. po ustaniu przyczyny jej rozwiązania 30-11-2010 Szczegóły
1769/2010 przekazania do realizacji uzupełnionej listy oczekujących na najem lokalu komunalnego 30-11-2010 Szczegóły
1768/2010 przekazania do realizacji uzupełnionej listy oczekujących na zamianę lokalu z inicjatywy najemcy 30-11-2010 Szczegóły
1767/2010 odwołania od odmowy zakwalifikowania do zamiany lokalu z inicjatywy najemcy i umieszczenia na liście oczekujących 30-11-2010 Szczegóły
1766/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1765/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1764/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1763/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1762/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1761/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1760/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-11-2010 Szczegóły
1759/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 30-11-2010 Szczegóły
1758/2010 uchylenia uchwały Nr 712/08 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 9.12.2008r. w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr … przy ul. ………… w …………. 30-11-2010 Szczegóły
1757/2010 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu nr … przy ul. ………… w …………. 30-11-2010 Szczegóły
1756/2010 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. …………… w ………… 30-11-2010 Szczegóły
1755/2010 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr … przy ul. …………. w ………….. 30-11-2010 Szczegóły
1754/2010 rozpatrzenia odwołania spółki ZPR S. A. z dnia 07.10.2010 r. od decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek wyrażonej w Uchwale Nr 1602/2010 z dnia 07.09.2010 r. 30-11-2010 Szczegóły
1750/2010 skreślenia z listy oczekujących na zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 23-11-2010 Szczegóły
1749/2010 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego 23-11-2010 Szczegóły
1 2 3 4