BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Decyzje wydane po 17.09.2016 r. > 2020 > Decyzja na 23/SD/2020 z dnia 13.02.2020 (ostateczna)

 

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Górskiej 21 (dawniej ul. Górska 13).

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Małgorzata Kobus, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.

Załączniki:
23-SD-2020.pdf
Data ogłoszenia:
20-05-2020
Data wprowadzenia:  20-05-2020
 
 
Wprowadził Kobus Małgorzata (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 20-05-2020
Aktualizujący Kobus Małgorzata (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 20-05-2020
Zatwierdzający Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 21-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2020
Liczba odwiedzin: 199
Rejestr zmian