BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
430/45/2009 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 15-09-2009 Szczegóły
429/45/2009 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 11/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Lwowskiej 6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
428/45/2009 wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 10/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Gen. Andersa 1 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
427/45/2009 uchylenia Uchwały Nr 388/41/2009 Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z dnia 03.06.2009 r. dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie projektów wykazów Nr 7/L/09 i Nr 8/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Brzozowej 6/8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektów wykazów Nr 7A/L/09 i Nr 8A/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Brzozowej 6/8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
426/45/2009 zaopiniowania projektu wykazu Nr 42/2009 lokalu użytkowego (lu 1) położonego przy ul.Nowogrodzkiej 18 w Warszawie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
425/45/2009 zaopiniowania projektu wykazu Nr 41/2009 lokalu użytkowego (lu 3/lu 7) położonego przy ul.Śniadeckich 12/16 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
424/45/2009 zaopiniowania projektu wykazu Nr 40/2009 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Gen. Andersa 33 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
423/45/2009 zaopiniowania projektu wykazu Nr 39/2009 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Okrąg 12 /Ludna 7A/ w Warszawie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15-09-2009 Szczegóły
422/45/2009 zaopiniowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta na lata 2009-2013 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy 15-09-2009 Szczegóły
1