BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
390/43/2006 wyrażenia opinii w sprawie wykazu Nr 11/L/06 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul Nowogrodzkiej 8 i Pl. Konstytucji 4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 13-06-2006 Szczegóły
389/43/2006 zaopiniowania projektu wykazu Nr 14 z dnia 6 czerwca 2006 r. lokalu użytkowego (lu 4) położonego przy ul. Bagatela 15 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 13-06-2006 Szczegóły
388/43/2006 zaopiniowania projektu wykazu Nr 13 z dnia 30.05.2006 r. lokalu użytkowego (lu nr 3) położonego przy ul. Topiel 27 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 13-06-2006 Szczegóły
387/43/2006 zaopiniowania projektu wykazu Nr 12 z dnia 23.05.2006 r. lokalu użytkowego (garaż nr 2) położonego przy ul. Hożej 34 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 13-06-2006 Szczegóły
386/43/2006 zaopiniowania projektu wykazu Nr 11 z dnia 23.05.2006 r. lokalu użytkowego (lok. nr 1) położonego przy ul. Brzozowej 31/33 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 13-06-2006 Szczegóły
385/43/2006 sprawie zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku w al. Jerozolimskich 59 13-06-2006 Szczegóły
384/43/2006 zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Waryńskiego 9 13-06-2006 Szczegóły
383/43/2006 zaopiniowania zmiany umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 38 13-06-2006 Szczegóły
382/43/2006 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXIX/921/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych 13-06-2006 Szczegóły
381/43/2006 wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie imienia Stanisława Noakowskiego Szkole Policealnej Nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, przy ul. Przyrynek 9. 13-06-2006 Szczegóły
380/43/2006 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m.st. Warszawy na 2006r. 13-06-2006 Szczegóły
379/43/2006 wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku NR IX do budżetu m.st. Warszawy na 2006r. 13-06-2006 Szczegóły
1