BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > V Wydział Podatków (COP-5) > V Wydział Podatków - COP-5

 
Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Biernacka
faks: 224430902, e-mail: mbiernacka@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 4.42
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania V Wydziału Podatków należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań podatkowych w stosunku do podatników podatku od nieruchomości będących osobami fizycznymi posiadającymi nieruchomości na terenie Miasta, w tym:
  • sprawdzanie poprawności złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach  budowalnych,
  • dokonywanie czynności sprawdzających,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających,
  • wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych,
  • wzywanie podatników do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych,
  • wszczynanie postępowań podatkowych,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
   przygotowywanie projektów postanowień,
  • przygotowywanie projektów decyzji podatkowych mających na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 2. prowadzenie rejestru korespondencji, rejestru decyzji, postanowień i wezwań, rejestru podatników, ewidencji podatkowej nieruchomości, dla podatku od nieruchomości;
 3. uzgadnianie przypisu i odpisu kwot podatkowych na kontach analitycznych poszczególnych podatników z wydziałami realizującymi zadania z zakresu księgowości podatkowej.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 25-09-2019
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 20-05-2021
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 21-05-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2021
Liczba odwiedzin: 3130
Rejestr zmian