BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

 
W dniu 23.10.2019 r. weszła w życie uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

Treść uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.).

  1. Modernizacja kotłowni
  2. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej

 

 
 
Wprowadził Malka Paweł (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 22-10-2019
Aktualizujący Malka Paweł (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-10-2019
Zatwierdzający Malka Paweł (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-10-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-10-2019
Liczba odwiedzin: 2864
Rejestr zmian