BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

 

Targówek. Obwieszczenie w związku z korektą wniosku dot. toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2018
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-05-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2018
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych na działkach nr ew. 92/1, 92/2, 92/3
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a.  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t. ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-04-2018
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji, dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, na działkach w rej. ulic Handlowej, Stojanowskiej, Ossowskiego, Kołowej, Handlowej, Barkocińskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-04-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-04-2018
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach w rejonie ul. Wysockiego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-03-2018
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Zamiejskiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-02-2018
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2018
Targówek. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Handlowej, Ossowskiego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2018
Targówek. Informacja o wydaniu decyzji nr 21/TAR/2018 - dz.ew.4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 14/3 obr.4-11-02 przy ulicy Pohulanki
Znak : AM.AB.6740.174.2017.                         Warszawa, dnia 30.01.2018 r. (   HBO) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej przy ul. Zamiejskiej
Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2018
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Horodelskiej i Lidzkiej
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie sieci elektroenergetycznej
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t) zwanej dalej „k.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2018
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Horodelskiej i Lidzkiej
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  z  2017 r.  poz.  1257)  zwanej  dalej  „K.p.a.”,  art.  50 ust.  1  ustawy  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj. Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Zamiejskiej
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  z  2017 r.  poz.  1257)  zwanej  dalej  „K.p.a.”,  art.  50 ust.  1  ustawy  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (tj. Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2017
Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz zasilających linii kablowych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2017

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>