BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bielany > Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 60/2022 - pozwolenia na budowę kolektora Lindego BIS etap II - odcinaka Kp2-K4M w ulicy Nocznickiego

 

UD-III-WAB.6740.12.2022.KHO   

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że na wniosek inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w dniu 07.04.2022 r. została wydana decyzja nr 60/2022 o pozwoleniu na „budowę kolektora Lindego Bis etap II – odcinka KP2-K4M w ulicy Nocznickiego” w Warszawie (dz. ew. nr 1, 102, 103, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 210 ,211, 212, 222, 226, 227, 315, 318, 319, 32, 322, 33, 330, 331, 34, 341, 35, 36, 37, 38, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 40, 44, 45, 48, 49, 56, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 z obrębu 7-08-01, dz. ew. nr 14, 8, 9 z obrębu 7-11-08, dz. ew. nr 224/3, 266, 224/2 z obrębu 7-07-02).

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: (22) 443-46-79 lub mailowo: bielany.wab@um.warszawa.pl, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
08-04-2022
Data wprowadzenia:  08-04-2022
 
 
Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 08-04-2022
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 08-04-2022
Zatwierdzający Urban Aleksandra (Dzielnica Bielany) 08-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-04-2022
Liczba odwiedzin: 375