BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3512/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 3376/2016 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dn. 5 października 2016 r. w sprawie organizacji promocji Dzielnicy Mokotów na Torze Służewiec. 28-10-2016 Szczegóły
3511/2016 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. 26-10-2016 Szczegóły
3510/2016 zaakceptowania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok /wniosek nr 19/ 26-10-2016 Szczegóły
3509/2016 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Kwiatowej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.06.2098 r. ułamkowej części gruntu 26-10-2016 Szczegóły
3508/2016 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Kwiatowej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.06.2098 r. ułamkowej części gruntu 26-10-2016 Szczegóły
3507/2016 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...) 26-10-2016 Szczegóły
3506/2016 wniosku o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2013 r., z tytułu użytkowania wieczystego 0,037301 części nieruchomości gruntowej przynależnej do lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku położonym przy ul. (...) 26-10-2016 Szczegóły
3505/2016 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej dla Dom Development S.A. na usunięcie 10 drzew na nieruchomości położonej w pasie drogowym ul.Bartyckiej 26-10-2016 Szczegóły
3504/2016 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej Pani A. S.-A. na usunięcie 6 drzew na nieruchomości położonej w granicach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda” przy ul. (...) 26-10-2016 Szczegóły
3503/2016 wyrażenia zgody na zawarcie z Veolia Energia Warszawa S.A. umowy udostępnienia pod inwestycję liniową nieruchomości położonej przy ul.Odolańskiej i ul.Kazimierzowskiej 28 26-10-2016 Szczegóły
3502/2016 wyrażenia zgody na zawarcie z Veolia Energia Warszawa S.A. umowy udostępnienia gruntu pod inwestycję liniową na terenie objętym roszczeniami położonym przy ul.Kazimierzowskiej 28 i ul.Odolańskiej 26-10-2016 Szczegóły
3501/2016 wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową przy ul. Gościniec 26-10-2016 Szczegóły
3499/2016 skierowania do zawarcia umowy najmu osób oczekujących na najem lokalu socjalnego w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego 26-10-2016 Szczegóły
3498/2016 skierowania do zawarcia umowy najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych 26-10-2016 Szczegóły
3497/2016 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego 26-10-2016 Szczegóły
3496/2016 wydzielenia lokali socjalnych 26-10-2016 Szczegóły
3495/2016 wykreślenia lokali z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 26-10-2016 Szczegóły
3494/2016 przekazania Komisji Mieszkaniowej informacji o wydanych skierowaniach do zawarcia umów najmu lokali 26-10-2016 Szczegóły
3493/2016 sprostowania omyłki w uchwale Nr 3431/2016 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wykreślenia lokali z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 26-10-2016 Szczegóły
3492/2016 sprostowania omyłki w uchwale Nr 3355/2016 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 26-10-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7