BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1951/10 wynajmu pracowni kosmetycznej w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 21-04-2010 Szczegóły
1950/10 określenia wynagrodzeń dla dyrektorów mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2009/2010 21-04-2010 Szczegóły
1949/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panią Janiną Borek na wynajmowany boks handlowy nr 72 w hali targowej przy ulicy Bonifacego 4 21-04-2010 Szczegóły
1948/10 zawarcia kolejnej umowy najmu z Panią Janiną Borek na wynajmowany boks handlowy nr 71 w hali targowej przy ulicy Bonifacego 4 21-04-2010 Szczegóły
1947/10 obniżenia kaucji zabezpieczającej za lokal użytkowy przy ulicy Wiśniowej 35 wynajmowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów w związku z zawarciem kolejnej umowy najmu 21-04-2010 Szczegóły
1946/10 wyrażenia zgody na zaskarżenie uchwał nr nr 5/II/2009 i nr 6/II/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy ulicy Tureckiej 4, podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów od dnia 20.02.2009 r. do dnia 12.03.2010 r. w sprawie udostępnienia części strychu będącego częścią nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem na powiększenie lokali mieszkalnych(...) 21-04-2010 Szczegóły
1945/10 sposobu głosowania przez pełnomocnika m.st. Warszawy w uchwale nr 5/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Asfaltowej 1 w sprawie Zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej stanowiącej zamknięty korytarz o powierzchni 7,55 m2, przylegający do lokalu nr (...) będącego współwłasnością państwa (....) oraz przyłączenia tej części nieruchomości wspólnej do lokalu nr (...) 21-04-2010 Szczegóły
1944/10 odstąpienie od dochodzenia od(...) zwrotu kwoty (…) równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego nr (…) położonego (…) 21-04-2010 Szczegóły
1943/10 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki kaucyjnej obciążającej nieruchomość lokalową stanowiącą lokal mieszkalny nr (…) w budynku przy ul. (…) 21-04-2010 Szczegóły
1942/10 przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 21-04-2010 Szczegóły
1941/10 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych i socjalnych 21-04-2010 Szczegóły
1940/10 skierowania do zawarcia umów najmu osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych 21-04-2010 Szczegóły
1939/10 rozpatrzenia wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego i socjalnego 21-04-2010 Szczegóły
1938/10 skierowania do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z tytułu wzajemnej zamiany mieszkań 21-04-2010 Szczegóły
1937/10 rozpatrzenia wniosków o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych 21-04-2010 Szczegóły
1936/10 wydzielenia lokali socjalnych 21-04-2010 Szczegóły
1935/10 wykreślenia lokali z ewidencji lokali socjalnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 21-04-2010 Szczegóły
1934/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw gruntów w pasach drogowych dróg gminnych 21-04-2010 Szczegóły
1933/10 zaakceptowania planu remontu dróg administrowanych przez Dzielnicę Mokotów na 2010 rok 21-04-2010 Szczegóły
1932/10 korekty planu remontów w placówkach oświatowo – wychowawczych na 2010 r. 21-04-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7