BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2755/10 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 30-11-2010 Szczegóły
2754/10 wystąpienia do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. 24-11-2010 Szczegóły
2753/10 zatwierdzenia zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do uchwały budżetowej m.st.Warszawy na 2010 r. 24-11-2010 Szczegóły
2752/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycję liniową polegającą na wymianie kabla sn przy ul. Obrzeźnej 24-11-2010 Szczegóły
2751/10 wyrażenia zgody na zawarcie z SPEC S.A. umowy pod inwestycję liniową przy ul. Kmicica 24-11-2010 Szczegóły
2750/10 wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na usunięcie czterech drzew na nieruchomości położonej przy ul. Bachmackiej 3 24-11-2010 Szczegóły
2747/10 zaskarżenia do sądu uchwały nr 8/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dolnej 21 24-11-2010 Szczegóły
2746/10 zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 27 w budynku przy ulicy Różanej 7 z Panem Jackiem Tomaszewskim 24-11-2010 Szczegóły
2745/10 zawarcia umowy najmu na stanowisko postojowe nr (...) usytuowane w hali garażowej przy ulicy (...) 24-11-2010 Szczegóły
2744/10 zawarcia umowy najmu na stanowisko postojowe nr (...)usytuowane w hali garażowej przy ulicy (...) 24-11-2010 Szczegóły
2743/10 zawarcia umowy najmu na stanowisko postojowe nr (...) usytuowane w hali garażowej przy ulicy (...) 24-11-2010 Szczegóły
2742/10 zawarcia umowy najmu na stanowisko postojowe nr(...) usytuowane w hali garażowej przy ulicy (...) 24-11-2010 Szczegóły
2741/10 wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu na wynajmowany lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ulicy Woronicza 30A 24-11-2010 Szczegóły
2740/10 zawarcia umowy najmu na boks motocyklowy nr 8 usytuowany w budynku wielolokalowym przy ulicy Sobieskiego 97A z Panią Mariolą Tymorek 24-11-2010 Szczegóły
2739/10 zawarcia umowy najmu na garaż nr (...)usytuowany w budynku wielolokalowym przy ulicy (...) z Panem Arturem Pawlakiem 24-11-2010 Szczegóły
2738/10 zawarcia umowy najmu na garaż nr (...)usytuowany w budynku wielolokalowym przy ulicy (...)z Panem Janem Strzeżekiem 24-11-2010 Szczegóły
2737/10 podnajęcia części lokalu użytkowego nr 71 przy ulicy Gagarina 25 24-11-2010 Szczegóły
2736/10 ustalenia, co do przeznaczenia zwolnionych lokali (garaży i boksów motocyklowych), zatwierdzenia wykazu garaży i boksów motocyklowych przeznaczonych do najmu w ramach pisemnego konkursu ofert oraz ustalenia wywoławczych miesięcznych stawek czynszu netto za m2 powierzchni garaży i boksów motocyklowych przeznaczonych do konkursu 24-11-2010 Szczegóły
2735/10 zmiany uchwały nr 2500/10 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych 24-11-2010 Szczegóły
2734/10 uchylenia uchwały Nr 322/2007 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu osób oczekujących na najem lokalu w części dotyczącej skierowania Pani Władysławy Walewskiej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (...) 24-11-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7