BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > 2021 > październik > Zarządzenie nr 1696/2021 z 14-10-2021

 

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1696/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data14-10-2021
W sprawiew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w m.st. Warszawie w latach 2021-2024 pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych

Akty
Załącznik
1696_1410zal.docx
1696_1410zal_zal1_3.docx

 
 
Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2021
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2021
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2021
Liczba odwiedzin: 290