BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Mokotów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XIV/67/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów o lokalizacji salonu gier przy ul. Wróbla 57 17-09-2003 Szczegóły
XIV/66/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego planowanego do rozpoczęcia w 2003 r., którego realizacja przechodzi na 2004 r. 17-09-2003 Szczegóły
XIV/65/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2002 r., którego realizacja przechodzi na lata następne 17-09-2003 Szczegóły
XIV/64/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2002 r., którego realizacja przechodzi na lata następne 17-09-2003 Szczegóły
XIV/63/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania eksploatacyjnego planowanego do rozpoczęcia w 2003 r., którego realizacja przechodzi na 2004 r. 17-09-2003 Szczegóły
XIV/62/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2004 r. co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu wrześniu 2003 r. dla zadań eksploatacyjnych, których realizacja konieczna jest od 01.01.2004 r. 17-09-2003 Szczegóły
XIV/61/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na okres przekraczający rok budżetowy 2003 17-09-2003 Szczegóły
XIV/60/2003 w sprawie wniesienia pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Kopca Czerniakowskiego na Kopiec Powstania Warszawskiego 17-09-2003 Szczegóły
XIV/59/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów o zmianach w załączniku dzielnicowym Mokotowa do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2003 r. 17-09-2003 Szczegóły
XIV/58/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do projektu zmian postanowień załącznika dzielnicowego Mokotowa nr IV do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2003 r. 17-09-2003 Szczegóły
XIII/57/2003 w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz określenia jej zadań i składu osobowego 05-09-2003 Szczegóły
XIII/56/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy 05-09-2003 Szczegóły
XIII/55/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do projektu statutu m.st. Warszawy 05-09-2003 Szczegóły
XIII/54/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do projektu zmian postanowień załącznika dzielnicowego Mokotowa nr IV do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2003 r. 05-09-2003 Szczegóły
XIII/53/2003 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów do projektu zmian postanowień załącznika dzielnicowego Mokotowa nr IV do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2003 r. 05-09-2003 Szczegóły
1