BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Decyzje wydane przed 17.09.2016 r. > 2015 > Decyzja nr 329/GK/DW/2015 z dnia 1.06.2015r., ul. Wolska

 
W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764). Wyłączenia dokonała Adriana Wodzińska, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.
Data ogłoszenia:
08-11-2019
Data wprowadzenia:  08-11-2019
 
 
Wprowadził Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 08-11-2019
Aktualizujący Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 08-11-2019
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 08-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2019
Liczba odwiedzin: 124
Rejestr zmian