BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Rembertów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
129/XLI/2021 zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
128/XLI/2021 zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
127/XLI/2021 zmiany uchwały nr 10/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
126/XLI/2021 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
125/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
124/XLI/2021 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
123/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
122/XLI/2021 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
121/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
120/XLI/2021 wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
119/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
118/XLI/2021 odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
117/XLI/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad odwołaniem przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
116/XLII/2021 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wygoda – część południowa 02-12-2021 Szczegóły
115/XLII/2021 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana XIV 02-12-2021 Szczegóły
114/XLII/2021 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana XIII 02-12-2021 Szczegóły
113/XLII/2021 zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – zmiana XII 02-12-2021 Szczegóły
112/XL/2021 wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 03-11-2021 Szczegóły
111/XXXIX/2021 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-10-2021 Szczegóły
110/XXXIX/2021 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-10-2021 Szczegóły
1 2 3