BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kadr i Szkoleń > Ewidencje i rejestry > Kartoteki wynagrodzeń pracowników Urzędu m.st. Warszawy

 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Osoba kontaktowa

Czaplicka Zofia

Numer telefonu

22 443 08 50

Uwagi

Rejestr prowadzony w Wydziale Rachuby Płac.

Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 
 
Wprowadził Hencel Marta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 18-07-2007
Aktualizujący Kowalczyk Łukasz (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-05-2016
Zatwierdzający Katarzyna Konieczniak 31-05-2016
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2016
Liczba odwiedzin: 3310
Rejestr zmian