BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1194/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na najem lokalu użytkowego usytuowanego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 o powierzchni 8,84 m2, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej. 28-08-2019 Szczegóły
1193/2019- numer anulowano numer anulowano 28-08-2019 Szczegóły
1192/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni 44 m2, położonej przy ulicy ………….., oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr …. z obrębu ………. 28-08-2019 Szczegóły
1191/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 118 m2, położonej przy ul. ……………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr ……….. z obrębu ………… oraz wyrażenia zgody na poddzierżawienie części gruntu 28-08-2019 Szczegóły
1190/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 52 m2, położonej przy ul. ……………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr ……… z obrębu ………. oraz wyrażenia zgody na poddzierżawienie części gruntu 28-08-2019 Szczegóły
1189/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przelewu praw i przejęcia zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy Nr 33/G-64/2018, zawartej w dniu 12.04.2018 r. gruntu o pow. 47 m2, położonego przy ul. ……….., oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr ….. z obrębu ……………... 28-08-2019 Szczegóły
1188/2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty rocznej oraz wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 28-08-2019 Szczegóły
1187/2019 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego U-1 przy ul. Skaryszewskiej 6 o powierzchni użytkowej 18,95 m2 do wynajęcia w trybie poza konkursem na rzecz Fundacji Kreatywni Na Temat 28-08-2019 Szczegóły
1186/2019 w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat lokali użytkowych usytuowanych w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 28-08-2019 Szczegóły
1185/2019 w sprawie przeznaczenia do najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy U-24 przy ul. Lubelskiej 30/32 o powierzchni ogólnej 348,59 m2 na okres trzech lat 28-08-2019 Szczegóły
1184/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 358/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 9-L 28-08-2019 Szczegóły
1183/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 1012/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 lipca 2019 r., w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (9) 27-08-2019 Szczegóły
1182/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 767/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zamiany lokalu 23-08-2019 Szczegóły
1181/2019 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy osób umieszczonych na liście nr 38-L 23-08-2019 Szczegóły
1180/2019 w sprawie bieżącego uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy 23-08-2019 Szczegóły
1179/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu 23-08-2019 Szczegóły
1178/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy 23-08-2019 Szczegóły
1176/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu 23-08-2019 Szczegóły
1175/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy - po upływie okresu najmu tymczasowego pomieszczenia oraz wykreślenia pomieszczenia tymczasowego z ewidencji zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy 23-08-2019 Szczegóły
1174/2019 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 23-08-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5