BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Praga-Południe > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4536/2010 rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy najmu nr 234/2004 z dnia 27 października 2004 r. na garaż G-1 przy ul. Grochowskiej 215 o powierzchni ogólnej 21,48 m2, którego najemcą jest Pan Paweł Kwiek 26-02-2010 Szczegóły
4535/2010 wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzew 25-02-2010 Szczegóły
4534/2010 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga Południe 24-02-2010 Szczegóły
4533/2010 wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego U-2 o powierzchni całkowitej 53,58 m2 przy ul. Meksykańskiej 3 oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu nr 32/1/96 z dnia 20.03.1996 r. na przedmiotowy lokal użytkowy zawartej z Panią Beatą Polańską 24-02-2010 Szczegóły
4532/2010 skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Al. Waszyngtona 85 z dnia 4 grudnia 2009 r. na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 24-02-2010 Szczegóły
4531/2010 wyłączenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe lokalu nr 1 usytuowanego w budynku Przedszkola Nr 250 w Warszawie przy ul. Kinowej 10A 24-02-2010 Szczegóły
4530/2010 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu … z Panią Wandą Kucharską 24-02-2010 Szczegóły
4529/2010 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu … z Panią Katarzyną Noceń 24-02-2010 Szczegóły
4528/2010 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu … z Panią Alicją Niewiadomską 24-02-2010 Szczegóły
4527/2010 anulowania skierowania nr UD-VI-WZL-RL-DST-7141-779-1-09 z dnia 14.12.2009 r. wydanego na rzecz Państwa Katarzyny i Marka Pawłowskich zam. … do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego … 24-02-2010 Szczegóły
4526/2010 anulowania skierowania nr UD-VI-WZL-RL-DST-7141-537-1-09 z dnia 14.09.2009 r. wydanego na rzecz Pani Bożeny Gaworek zam. ... do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... 24-02-2010 Szczegóły
4525/2010 uchylenia Uchwały Nr 4241/2009 Zarządu Dzielnicy Praga Południe oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ulicy J. Waszyngtona, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 24-02-2010 Szczegóły
4524/2010 udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego 24-02-2010 Szczegóły
4523/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ulicy Targowej, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 24-02-2010 Szczegóły
4522/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie w rejonie ulic Kamionkowska/Groszowicka, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 24-02-2010 Szczegóły
4521/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ulicy Żupniczej, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 24-02-2010 Szczegóły
4520/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawa, położonego w Warszawie przy ulicy Świętosławskie 33, w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 24-02-2010 Szczegóły
4519/2010 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2010 roku 24-02-2010 Szczegóły
4518/2010 przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2010 r. 24-02-2010 Szczegóły
4517/2010 zawarcia Porozumienia wstępnego pomiędzy Dzielnicą Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawa a spółką Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, spółką Dom Development Grunty Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3 oraz Panią Mirosławą Otylią Rdzanek, zamieszkałą ..., Panią Heleną Dudkiewicz, zamieszkałą ..., Panem Konstantym Potockim, zamieszkałym ..., Panią Izą Laube, zamieszkałą ..., reprezentowanymi przez: Pana Jerzego Rdzanka dotyczącego ustalenia warunków współpracy w celu poprawienia układu komunikacyjnego w rejonie Alei Stanów Zjednoczonych i ul. Bora – Komorowskiego Dzielnicy Pragi - Południe Miasta St. Warszawy 19-02-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5