BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Budżet > 2020 > Projekt budżetu > Opinia RIO > Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Uchwała Nr Wa.403.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie:

  1. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
  2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok.

Wa4032019.pdf

 
 
Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 12-12-2019
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 12-12-2019
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 12-12-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-12-2019
Liczba odwiedzin: 938
Rejestr zmian