BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
116 26-09-2019 Adam Chmielewski wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien interpelacja
odpowiedź
29 21-11-2019 Adam Chmielewski przekazania informacji na temat stanu inwestycji tj. remontów bazy sportowej szkół w Dzielnicy Ursus zapytanie
odpowiedź
23 17-01-2019 Adam Chmielewski poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Orłów Piastowskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Pobożnego w kierunku SP nr 2 interpelacja
odpowiedź
108 22-08-2019 Adam Chmielewski rozważenia wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej od ronda (skrzyżowanie z ul. Orląt Lwowskich / ul. H. Brodatego) do przejazdu kolejowego w granicy z Piastowem interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
78 09-05-2019 Adam Chmielewski przeprowadzenia wizji lokalnej w okolicy szkoły Montessori na osiedlu Gołąbki – ul. Henryka Pobożnego, Orłów Piastowskich i Bony interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
40 21-02-2019 Adam Chmielewski poprawy (naprawy) stanu nawierzchni ul. Krzywoustego interpelacja
odpowiedź
133 21-11-2019 Adam Chmielewski wystąpienia do GDDKiA o wydanie zgody na dysponowanie działkami 4/11 i 4/12 do wykonania inwestycji budowy ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej do granicy m.st. Warszawy interpelacja
odpowiedź
57 14-03-2019 Adam Chmielewski wykonania remontu ulicy Bony, polegającej na wybudowaniu odwodnienia interpelacja
odpowiedź
117 26-09-2019 Adam Chmielewski podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki interpelacja
odpowiedź
17 11-04-2019 Adam Chmielewski miejsc postojowych dla inwestycji Przedszkole Montessori przy ul. Bony zapytanie
odpowiedź
149 27-02-2020 Adam Chmielewski podjęcia działań, w celu wykonania (dokończenia) inwestycji – budowa ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej do granicy miasta Warszawy z Gminą Piastów interpelacja
odpowiedź
190 18-02-2021 Adam Chmielewski podjęcia działań, w celu wyjaśnienia statusu interpelacji dotyczącej wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej interpelacja
odpowiedź
197 17-06-2021 Adam Chmielewski budowy brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej interpelacja
 
123 17-10-2019 Adam Chmielewski ulicy Orłów Piastowskich interpelacja
odpowiedź
9 14-03-2019 Adam Chmielewski miejsc parkingowych przy nowo wybudowanym przedszkolu / budynku szkolnym Montessori przy ul. Królowej Bony zapytanie
odpowiedź
148 27-02-2020 Adam Chmielewski zamontowania ekranów dźwiękochłonnych na wiadukcie i nasypie trasy POW na wysokości cmentarza parafialnego Parafii Św. Jana i Ewangelisty interpelacja
odpowiedź
167 15-10-2020 Adam Chmielewski wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej - od istniejącej od 2019 roku ścieżki wzdłuż ww. ulicy, do granicy miasta Warszawy i dalej przez przejazd kolejowy, oraz połączenie jej z istniejącą ścieżką na terenie gminy Piastów interpelacja
odpowiedź
107 22-08-2019 Adam Chmielewski podjęcia działań w celu zagospodarowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacji Warszawa Ursus Gołąbki interpelacja
odpowiedź
22 17-01-2019 Adam Chmielewski analizy sytuacji oraz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego - Przejazdowa z ul. Leszczyńskiego interpelacja
odpowiedź
195 19-05-2021 Agnieszka Kołaczek uporządkowania i zagospodarowania terenu przy ul. Szomańskiego 11 i ul. Słupskiej wzdłuż Autostrady A2. interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
Rejestr zmian