BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
61 27-03-2019 Dawid Kacprzyk zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Władysława Hassa z ulicą Skoroszewską interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
60 20-03-2019 Dawid Kacprzyk kursowania autobusu linii 401 w weekendy i święta interpelacja
odpowiedź
59 20-03-2019 Dawid Kacprzyk skrócenia zatoki dla autobusów oraz wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Skoroszewskiej interpelacja
odpowiedź
58 20-03-2019 Dawid Kacprzyk poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Herbu Oksza i ul. Posag 7 Panien interpelacja
odpowiedź
57 14-03-2019 Adam Chmielewski wykonania remontu ulicy Bony, polegającej na wybudowaniu odwodnienia interpelacja
odpowiedź
56 14-03-2019 Łukasz Nejman zamiaru przeniesienia targowiska z terenów przy ul. Gierdziejewskiego na teren przy ul. Traktorzystów interpelacja
odpowiedź
55 14-03-2019 Anna Lewandowska uciążliwości przystanku autobusowego Skorosze 01, zlokalizowanego na ul. Skoroszewskiej dla mieszkańców sąsiadujących bloków interpelacja
odpowiedź
54 14-03-2019 Anna Lewandowska utrzymania bezpieczeństwa na osiedlu Skorosze interpelacja
odpowiedź
53 14-03-2019 Anna Kałużna wzbogacenia infrastruktury nowego placu zabaw na osiedlu Gołąbki interpelacja
odpowiedź
52 14-03-2019 Anna Kałużna budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Henryka Brodatego interpelacja
odpowiedź
51 14-03-2019 Anna Kałużna naprawy nawierzchni i problemu zalegającej wody na ulicy Jagiełły interpelacja
odpowiedź
50 14-03-2019 Stanisław Jasiński odmówienia mieszkańcowi dzielnicy przyjęcie zużytych tonerów od drukarki laserowej w punkcie odbioru elektryczności na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus interpelacja
odpowiedź
49 14-03-2019 Dawid Kacprzyk sprawdzenia oraz poprawy odwodnienia chodnika pod wiaduktem przy ul. Cierlickiej interpelacja
odpowiedź
48 11-03-2019 Dawid Kacprzyk sprawdzenia legalności budowy ogrodzenia nieopodal budynku przy ul. Starodęby 12 interpelacja
odpowiedź
47 28-02-2019 Dawid Kacprzyk budowy chodnika na ul. Konotopskiej interpelacja
odpowiedź
46 27-02-2019 Dawid Kacprzyk umożliwienia skrętu w lewo z ulicy Aleksandra Prystora w ulicę Ryżową interpelacja
odpowiedź
45 27-02-2019 Dawid Kacprzyk zakupienia oraz zamontowania nakładek na krany w ujęciach wody oligoceńskiej interpelacja
odpowiedź
44 21-02-2019 Anna Lewandowska opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe przeznaczonych dla seniorów interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
43 21-02-2019 Anna Lewandowska budowy chodnika oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych na ul. Ryżowej, na odcinku od ul. Prystora do ul. Dzieci Warszawy interpelacja
odpowiedź
42 21-02-2019 Anna Lewandowska przywrócenia strefy zamieszkania na osiedlu Gawra po przebudowie ul. Henryka Brodatego interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
Rejestr zmian