BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
120 17-10-2019 Marek Mucha wszczęcia działań prowadzących do naprawy nawierzchni między Szkołą Podstawową nr 11 przy ul. Keniga 20, a usytuowanymi naprzeciwko niej garażami interpelacja
odpowiedź
119 08-10-2019 Marek Mucha zamkniętej (nieczynnej) studni oligoceńskiej na osiedlu Gołąbki interpelacja
odpowiedź
118 08-10-2019 Anna Kałużna naprawy chodnika i rozwiązania problemu zalegającej wody przy ulicy Traktorzystów interpelacja
odpowiedź
117 26-09-2019 Adam Chmielewski podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki interpelacja
odpowiedź
116 26-09-2019 Adam Chmielewski wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien interpelacja
odpowiedź
116 26-09-2019 Tomasz Dąbrowski wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien interpelacja
odpowiedź
115 26-09-2019 Aneta Wachnicka remontu fragmentu chodnika przy ul. Wapowskiego interpelacja
odpowiedź
114 26-09-2019 Marek Mucha prac związanych z planowaniem powstania szpitala jednego dnia na terenie dzielnicy interpelacja
odpowiedź
113 26-09-2019 Dawid Kacprzyk umieszczenia miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży pod Urzędem Dzielnicy. interpelacja
odpowiedź
112 22-08-2019 Łukasz Nejman budżetu partycypacyjnego interpelacja
odpowiedź
111 22-08-2019 Tomasz Dąbrowski przeprowadzenia kontroli drzewostanu oraz uzupełnienie koszy na śmieci wzdłuż ulic gminnych na terenie osiedla Czechowice interpelacja
odpowiedź
110 22-08-2019 Tomasz Dąbrowski podjęcia działań umożliwiających dojazd do nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha dla służ obsługujących np. wywóz nieczystości stałych interpelacja
odpowiedź
109 22-08-2019 Kazimierz Markowski złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy na działce nr ew. 34/8 w obrębie 2-11-16 przy ul. Prystora / Al. Jerozolimskie interpelacja
odpowiedź
108 22-08-2019 Adam Chmielewski rozważenia wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej od ronda (skrzyżowanie z ul. Orląt Lwowskich / ul. H. Brodatego) do przejazdu kolejowego w granicy z Piastowem interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
107 22-08-2019 Adam Chmielewski podjęcia działań w celu zagospodarowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacji Warszawa Ursus Gołąbki interpelacja
odpowiedź
106 22-08-2019 Anna Kałużna naprawy nawierzchni ulicy Orłów Piastowskich interpelacja
odpowiedź
105 22-08-2019 Anna Kałużna naprawy chodnika przy Szkole Podstawowej nr 11 interpelacja
odpowiedź
104 22-08-2019 Grzegorz Puchalski wystąpienia do Biura Gospodarki Odpadami i przekazanie uwag mieszkańców do zasad segregacji i odbioru odpadów przez MPO Warszawa interpelacja
odpowiedź
103 22-08-2019 Marek Mucha informacji jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10 interpelacja
odpowiedź
102 22-08-2019 Marek Mucha wnikliwej analizy sprzętu ujęcia wody oligoceńskiej, która mieści się na pasażu przy ul. Zagłoby i rozpatrzenie możliwości modernizacji tej studni interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
Rejestr zmian