BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Sesja 43, 29-08-2013

 
Sesja 43
z dnia 29-08-2013, godz. 16:00
Sala Rady
Urzędu Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu obrad 42 Sesji Rady Dzielnicy w dniu 10 lipca 2013 r.  
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. druk nr 417/43/2013
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2013 r. druk nr 418/43/2013
załącznik do druku nr 418/43/2013
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2013 r. druk nr 419/43/2013
załacznik do druku nr 419/43/2013
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicach Śródmieście i Ochota m.st. Warszawy (Rondo Czterdziestolatka). druk nr 420/43/2013
załącznik do druku nr 420/43/2013
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Marriott przy Al.Jerozolimskich 65/69 w Warszawie. druk nr 421/43/2013
8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie uchylenia uchwały Nr 144/14/2011 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 31/2011 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Pięknej 28/34 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 19/2013 lokalu użytkowego (lu 2) położonego w Warszawie przy ul.Pięknej 28/34 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 422/43/2013
wykaz do druku nr 422/43/2013
9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 18/2013 lokalu użytkowego (lu 4) położonego w Warszawie przy ul.Czerniakowskiej 126A przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 423/43/2013
wykaz do druku nr 423/43/2013
10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 4/P/LU/2013 lokalu użytkowego (lu 1) położonego przy Al.Jerozolimskich 29 w Warszawie przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 424/43/2013
informacja do druku nr 424/43/2013
wykaz do druku nr 424/43/2013
11. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.  
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
13. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.  
14. Ustalenie terminu następnej sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 22-08-2013
Aktualizujący Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Zatwierdzający Puźniak Zbigniew (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-07-2019
Liczba odwiedzin: 464
Rejestr zmian