BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > AM > 2017 > lipiec > Zgłoszenie budowy nr AM-AB.6743.132.2017.JKO

 

Nr sprawy:
AM-AB.6743.132.2017.JKO

Data wpływu zgłoszenia:
18-07-2017

Opis projektowanego obiektu:
sieć wodociągowa

Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:

LC CORP INVEST XV sp. z o.o. PROJEKT 2 sp.k.

Adres inwestycji:

dz. ew. nr 2,3,4/4 obr 6-07-10

dz. ew. nr 25/7 obr 6-07-09

ul. Fort Wola w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Dzielnica:
inwestycja ponaddzielnicowa
Wola

Upływ terminu:
02-08-2017

Data wniesienia sprzeciwu:
 

Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
Nie wniesiono

Uwagi / dodatkowe informacje:
Sieć kanalizacji ogólnospławnej DN400mm L=146,7m DN315mm L=206.9m DN200mm L=27,0m

 
 
Wprowadził Styczyńska Danuta (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-07-2017
Aktualizujący Styczyńska Danuta (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-10-2017
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-10-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-10-2017
Liczba odwiedzin: 258