BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > AM > 2021 > kwiecień > Zgłoszenie budowy nr AM-AS.6743.15.2021

 

Nr sprawy:
AM-AS.6743.15.2021

Data wpływu zgłoszenia:
01-04-2021

Opis projektowanego obiektu:
sieć cieplna

Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Adres inwestycji:
ul. Bokserskadz. 1/6, 1/3, 1/8 obr. 1-08-14, dz. 18 obr. 1-08-13, dz. 16, 17, 18, 31, 33, 34 obr. 1-08-12, dz. 1/1 obr. 1-08-14

Dzielnica:
inwestycja ponaddzielnicowa

Upływ terminu:
01-04-2021

Data wniesienia sprzeciwu:
 

Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
 

Uwagi / dodatkowe informacje:

 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-04-2021
Aktualizujący Styczyńska Danuta (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-04-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2021
Liczba odwiedzin: 155