BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Sesja LIV, 13-02-2014

 
Sesja LIV
z dnia 13-02-2014, godz. 14:00
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przedstawienie porządku obrad LIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Składanie interpelacji i zapytań  
5. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO  
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy za 2013 rok druk nr 204
druk nr 204-zestawienie 1
druk nr 204-zestawienie 2
druk nr 204-zestawienie 3
druk nr 204-zestawienie 4-5
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2014 rok druk nr 205
druk nr 205-załącznik nr 1,3,4
druk nr 205-załącznik nr 2
druk nr 205-załącznik nr 5
8. Informacja na temat naliczania i ściągania podatków lokalnych na terenie dzielnicy  
9. Informacja o funkcjonowaniu instytucji oraz organizacji pozarządowych realizujących w dzielnicy zadania z zakresu kultury i sportu  
10. Informacja o przygotowaniu akcji „Zima w Mieście”  
11. Informacja o stanie uregulowań własnościowych gruntów na potrzeby inwestycji planowanych w roku bieżącym i następnym  
12. Stan przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2014. Informacja o planowanych harmonogramach prac  
13. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym  
14. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania  
15. Wolne wnioski i informacje  
16. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Milewicz Katarzyna (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 06-02-2014
Aktualizujący Milewicz Katarzyna (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 24-03-2014
Zatwierdzający Bożenna Chmielewska 24-03-2014
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2014
Liczba odwiedzin: 203
Rejestr zmian