BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > AM > 2021 > wrzesień > Zgłoszenie budowy nr AM-IL.6743.120.2021.GSA

 

Nr sprawy:
AM-IL.6743.120.2021.GSA

Data wpływu zgłoszenia:
14-09-2021

Opis projektowanego obiektu:
sieć elektroenergetyczna

Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Adres inwestycji:

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - 0,4 kV w rejonie al. Jana Pawła II 52/54

dz. 124, 51 obr. 6-02-07

dz. 1/1 obr. 5-01-08

Dzielnica:
inwestycja ponaddzielnicowa

Upływ terminu:
06-10-2021

Data wniesienia sprzeciwu:
 

Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
 

Uwagi / dodatkowe informacje:

 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-09-2021
Aktualizujący Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-09-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-09-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2021
Liczba odwiedzin: 55