BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > AM > 2021 > wrzesień > Zgłoszenie budowy nr AM-AN.6743.41.2021.MZA

 

Nr sprawy:
AM-AN.6743.41.2021.MZA

Data wpływu zgłoszenia:
03-09-2021

Opis projektowanego obiektu:
sieć kanalizacyjna

Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Robyg Osiedle Życzliwe Sp. z o.o.

Adres inwestycji:

budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej dz. 40, 41 obręb 4-06-27

Dzielnica:
inwestycja ponaddzielnicowa

Upływ terminu:
30-09-2021

Data wniesienia sprzeciwu:
 

Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
 

Uwagi / dodatkowe informacje:

 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-09-2021
Aktualizujący Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-09-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-09-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2021
Liczba odwiedzin: 46