BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) > Sesje > Sesja XIX, 15-02-2016

 
Sesja XIX
z dnia 15-02-2016, godz. 09:30
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul.Grochowska 274 sala 305
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy.  
3. Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok (2). Druk Nr 140 z dn. 05.02.2016 r. Druk nr 140.doc
Druk nr 140 - zał. 1.xls
Druk nr 140 - zał. 2.xls
Druk nr 140 - zał. 3-4.xls
Druk nr 140 - zał. 5.xls
4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Praga – Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Druk Nr 139 z dn. 02.02.2016 r. Druk nr 139.doc
5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr … w Warszawie, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A. Druk Nr 138 z dn. 02.02.2016 r. Druk nr 138.doc
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Zamknięcie obrad sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Stępniak Bartosz (Dzielnica Wawer) 08-02-2016
Aktualizujący Stępniak Bartosz (Dzielnica Wawer) 16-03-2016
Zatwierdzający Fisz Paweł (Dzielnica Praga-Południe) 16-03-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-03-2016
Liczba odwiedzin: 354
Rejestr zmian