BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > AM > 2017 > grudzień > Zgłoszenie budowy nr AM.AB.6743.240.2017.HBO

 

Nr sprawy:
AM.AB.6743.240.2017.HBO

Data wpływu zgłoszenia:
12-12-2017

Opis projektowanego obiektu:
sieć kanalizacyjna

Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA

Adres inwestycji:
dz. ew. nr 7 z obrębu 1-05-15 przy ul. Mangalia, Al.Gen W. Sikorskiego w dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy

Dzielnica:
inwestycja ponaddzielnicowa
Mokotów

Upływ terminu:
01-01-2018

Data wniesienia sprzeciwu:
 

Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
Nie wniesiono

Uwagi / dodatkowe informacje:
Budowa sieci deszczowej DN200 oraz DN250.

 
 
Wprowadził Styczyńska Danuta (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-12-2017
Aktualizujący Styczyńska Danuta (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-07-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-07-2018
Liczba odwiedzin: 226