BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Sesja 54, 19-05-2014

 
Sesja 54
z dnia 19-05-2014, godz. 16:00
Sala Rady
Urzędu Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu obrad 53 Sesji Rady Dzielnicy w dniu 15 kwietnia 2014 r.  
3. Złożenie ślubowania przez radnego Dzielnicy Śródmieście.  
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2014 r. druk nr 493/54/2014
załącznik do druku nr 493/54/2014
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dot. lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Sofitel Victoria” przy ul.Królewskiej 11 w Warszawie. druk nr 494/54/2014
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dot. lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Mercure Grand” przy ul.Kruczej 28 w Warszawie. druk nr 495/54/2014
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dot. lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Gromada Warszawa Centrum przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie (ZPR S.A.). druk nr 496/54/2014
8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii dot. lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Gromada Warszawa Centrum przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie (Casino sp. zo.o.). druk nr 497/54/2014
9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu nr 4/2014 lokalu użytkowego (lu 3/20) położonego w Warszawie przy ul.Siennej 41 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 498/54/2014
załącznik nr 1 do druku nr 498/54/2014
załącznik nr 2 do druku nr 498/54/2014
załącznik nr 3 druku nr 498/54/2014
10. Informacja Burmistrza nt. planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul.Niecałej w Warszawie wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą na dz. ew. 8/2,8/3,24/27, 13 obręb 5-03-04 w świetle decyzji SKO oznaczonej nr KOC/6905/Ar/13 z dnia 24 lutego 2014 r.  
11. Informacja w sprawie planu gospodarowania lokalami użytkowymi w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2014-2016 wraz z realizacją planu na lata 2011-2013. informacja
załącznik do informacji
12. Informacja nt. działań Zarządu Dzielnicy w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście.  
13. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.  
14. Interpelacje i zapytania radnych.  
15. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.  
16. Ustalenie terminu następnej sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 12-05-2014
Aktualizujący Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Zatwierdzający Puźniak Zbigniew (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-07-2019
Liczba odwiedzin: 270
Rejestr zmian