Kanał Wyżej
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy


Adres
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28

Telefon
22 44 33 816, 22 44 33 813, 22 44 33 814

Faks
22 44 33 785

Email
rembertow.wos@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Barbara StańczakEwidencje i rejestry
rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rejestr decyzji na usunięcie drzew rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych rejestr zezwoleń na utrzymanie psów niebezpiecznych   rejestr zgłoszeń instalacji rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody rejestr postanowień w ramach prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć rejestr decyzji zezwalających na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców rejestr zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy
 


Dodatkowe informacje
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Ochrony Środowiska są:
- Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw
- Referat Ochrony Środowiska


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw
Referat Ochrony Środowiska
Dokumenty
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony Środowiska i Spraw Finansowo – Budżetowych

Wersja standardowa