Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXVII Sesja porządek zrealizowany on-line

XXVII Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XXVII sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 17.11.2011 r.
Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2.

Przyjęcie protokołów obrad XXV i XXVI sesji Rady m.st. Warszawy.

przyjęty

3. 615

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVII/543/2011

4. 662

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVII/544/2011

5. 654

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie nielegalnych rozbiórek obiektów zabytkowych  

przyjęte + autopoprawka 

9/2011

6. 661

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie uruchomienia Systemu Roweru publicznego w Warszawie.

przyjęty

10/2011

7. 593

 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

przyjęty + autopoprawka 

XXVII/545/2011

8. 644

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

przyjęty

XXVII/546/2011

9. 636

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej  

przyjęty + autopoprawka 

XXVII/547/2011

10. 608

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzupełnienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej  część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MNW.

przyjęty + autopoprawka 

XXVII/548/2011

11. 624

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego. 

przyjęty

XXVII/549/2011

12. 642

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego w kwartale I7.

przyjęty

XXVII/550/2011

13. 643

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr XXI/726/2007 w sprawie podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stara Miłosna część Północna nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/551/2011

14. 641

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

przyjęty

XXVII/552/2011

15. 609

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA3M/00192383/8 położonej w Dzielnicy Praga Północ przy ul. Łochowskiej.

przyjęty

XXVII/553/2011

16. 633

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 21.

przyjęty

XXVII/554/2011

17. 639

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2645/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie ze środków m.st. Warszawy kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek.

przyjęty

XXVII/555/2011

18. 646

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

przyjęty

XXVII/556/2011

19. 625 

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.

przyjęty + autopoprawki 

XXVII/557/2011

20. 626

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015.

przyjęty

XXVII/558/2011

21. 627

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 – 2015.

przyjęty

XXVII/559/2011

22. 632

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek m. st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/560/2011

23. 645

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie.

przyjęty

XXVII/561/2011

24. 623

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.

przyjęty

XXVII/562/2011

25. 619

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie w majątek m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/563/2011

26. 628

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVII/564/2011

27. 629

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.  

przyjęty

XXVII/565/2011

28. 638

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

przyjęty

XXVII/566/2011

29. 630

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. 

przyjęty

XXVII/567/2011

30. 631

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty

XXVII/568/2011

31. 634

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 20112033.

przyjęty + autopoprawka 

XXVII/569/2011

32. 635

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok.

przyjęty + autopoprawka

XXVII/570/2011

33. 637

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie lokali użytkowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola  Śródmieście.

przyjęty + autopoprawka

XXVII/571/2011

34. 647

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remont Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

przyjęty

XXVII/572/2011

35. 648

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remont Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego Warszawa – Włochy.

przyjęty

XXVII/573/2011

36. 649

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remont Szpitalowi Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

przyjęty

XXVII/574/2011

37. 650

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa – Targówek.

przyjęty

XXVII/575/2011

38. 611

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. 

przyjęty

XXVII/576/2011

39. 663

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy. 

przyjęty

XXVII/577/2011

40. 610

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy. 

przyjęty + uzupełnienie

XXVII/578/2011

41. 652

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/579/2011

42. 653

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/580/2011

43. 620

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Kowerdan na działanie Prezydenta m.st. Warszawy.

przyjęty

XXVII/581/2011

44.

Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na temat aktualnego stanu prac przy budowie II linii metra, w tym ewentualnych opóźnień związanych z realizacją tej inwestycji oraz planów budowy kolejnych stacji II linii metra.

zrealizowany

 

45.

Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wydarzeń w dniu 11 listopada 2011 r.  

zrealizowany

 

46. 664

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wydarzeń w dniu 11 listopada 2011 r.   

przyjęty + autopoprawki 

11/2011

47.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany

 

48.

Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 21-11-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 24-11-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 24-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2011
Liczba odwiedzin: 949
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe