Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XVI Sesja porządek zrealizowany on-line

XVI Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XVIsesji Rady m.st. Warszawy w dniu 26.05.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2. 345

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg.

przyjęty XVI/298/2011
3. 340

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/1193/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka.

przyjęty XVI/299/2011
4. 344

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

przyjęty XVI/300/2011
5. 307

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

przyjęty XVI/301/2011
6. 350

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

przyjęty XVI/302/2011
7. 354

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Teatru Powszechnego w Warszawie im. Zygmunta Hübnera.

przyjęty XVI/303/2011
8. 346

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

przyjęty XVI/304/2011
9. 348

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Praskiemu p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości położonej przy Al. Solidarności 67 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat.

przyjęty XVI/305/2011
10. 357

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

przyjęty wraz z uzupełnieniem § 1 XVI/306/2011
11. 355

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz Białoruskiego Stowarzyszenia imienia Roberta Schumana.

przyjęty XVI/307/2011
12. 296

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty XVI/308/2011
13. 303

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty XVI/309/2011
14. 356

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

przyjęty XVI/310/2011
15. 343

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

przyjęty XVI/311/2011
16. 347

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 5 do porozumienia zawartego pomiędzy m.st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.

przyjęty XVI/312/2011
17. 351

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie, ul. Koryncka 33 i Gimnazjum nr 102 w Warszawie, ul. Wichrowa 4 w Zespół Szkół nr 116 z siedzibą w Warszawie, ul. Koryncka 33.

przyjęty XVI/313/2011
18. 352

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 i Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 w Zespół Szkół nr 115 w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5.

przyjęty XVI/314/2011
19. 353

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie oraz połączenia tego gimnazjum z XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” w Warszawie w Zespół Szkół nr 114 w Warszawie.

przyjęty + autopoprawka XVI/315/2011
20. 359

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia LXI Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Warszawie, ul. Rzymowskiego 36.

przyjęty XVI/316/2011
21. 341

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

przyjęty XVI/317/2011
22. 358

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty + autopoprawka XVI/318/2011
23. 363

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady m.st. Warszawy.

nieprzyjęty

24. 362

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady m.st. Warszawy.

przyjęty XVI/319/2011
25. 361

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie negocjacji i realizacji uzgodnień dotyczących przejęcia przez m.st. Warszawę od Polnord S.A. dróg w rejonie Miasteczka Wilanów oraz w sprawie odkupienia przez m.st. Warszawę od Polnord S.A. gruntu pod budowę zespołu szkół i przedszkola.

przyjęty XVI/320/2011
26.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany
27.

Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 27-05-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 01-06-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 01-06-2011
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2011
Liczba odwiedzin: 1034
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe