Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Budowa ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 31.03.2010r.


UD-VI-WOŚ.MWO-76242-1-10-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 31.03.2010r nr UD-VI-WOŚ.MWO-76242-1-9-10, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ronda nr 1 na działkach ew. 28/4, 40, 45 z obrębu 3-05-23, dz. ew. 6/7, 6/8 i 6/9 z obrębu 3-05-24 i dz. ew. 1/4, 2/1, 10/1 z obrębu 3-06-07 w Warszawie, którego inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” oraz ustalił pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 6 , pok. 211 w godzinach pracy Urzędu ( 8.00 - 16.00).


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Praga Południe

/------/
Elżbieta Kiedrowicz-Gwadera

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 01-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 01-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 06-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2010
Liczba odwiedzin: 4291
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe