Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja XLVIII zdalna, 19-01-2022

Sesja XLVIII zdalna, 19-01-2022

  Drukuj
 
Sesja XLVIII zdalna
z dnia 19-01-2022, godz. 14:15
zwołana na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO  
5. Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie Dzielnicy  
6. Informacja o toczących się sprawach sądowych z udziałem dzielnicy  
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2022 rok – druk nr 188 druk nr 188
druk nr 188 - uzasadnienie
druk nr 188 - zał.
8. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 1/2021 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję zgodnie z pkt. 1 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2020 rok  
9. Interpelacje i zapytania radnych  
10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym  
11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania  
12. Wolne wnioski i informacje  
13. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 12-01-2022
Aktualizujący Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 08-03-2022
Zatwierdzający Gajewska Dorota (Dzielnica Wesoła) 08-03-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-03-2022
Liczba odwiedzin: 218

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe