Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XVIII Sesja porządek zrealizowany on-line

XVIII Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XVIII sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 28.06.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2.

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie przygotowań m.st. Warszawy do organizacji EURO 2012.

zrealizowany
3. 419

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2010 rok.

przyjęty XVIII/364/2011
4. 420

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

przyjęty XVIII/365/2011
5. 410

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg.

przyjęty XVIII/366/2011
6. 442

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia m.st. Warszawy na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

przyjęty XVIII/367/2011
7. 428

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/234/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan.

przyjęty XVIII/368/2011
8. 432

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr LXXXII/2745/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida.

przyjęty XVIII/369/2011
9. 427

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2011 r. do dnia 27 lipca 2012 r.

przyjęty XVIII/370/2011
10. 430

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

przyjęty XVIII/371/2011
11. 431

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

przyjęty XVIII/372/2011
12. 424

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka.

przyjęty XVIII/373/2011
13. 425

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.

przyjęty XVIII/374/2011
14. 436

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 7) położonego w Warszawie przy Al. Solidarności 93.

przyjęty XVIII/375/2011
15. 421

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

przyjęty XVIII/376/2011
16. 426

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej.

przyjęty XVIII/377/2011
17. 440

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania członków Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

przyjęty XVIII/378/2011
18. 411

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów w majątek Miasta Stołecznego Warszawy.

przyjęty XVIII/379/2011
19. 416

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Szpitala Bielańskiego im. J. Popiełuszki – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w majątek Miasta Stołecznego Warszawy.

przyjęty XVIII/380/2011
20. 417

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno w majątek Miasta Stołecznego Warszawy .

przyjęty XVIII/381/2011
21.

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat realizacji stanowiska Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych na terenie dzielnicy Białołęka.

zrealizowany
22. 439

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

przyjęty XVIII/382/2011
23. 429

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek m.st. Warszawy.

przyjęty XVIII/383/2011
24. 415

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

przyjęty XVIII/384/2011
25. 414

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12.

przyjęty XVIII/385/2011
26. 418

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

przyjęty XVIII/386/2011
27. 412

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XVIII/387/2011
28. 413

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XVIII/388/2011
29. 434

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XVIII/389/2011
30. 435

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XVIII/390/2011
31. 441

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zawarcia porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a XXII Dzielnicą Budapesztu – Budafok – Tétény na lata 2011-2013.

przyjęty XVIII/391/2011
32.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany
33.

Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 04-07-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 04-07-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 04-07-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-07-2011
Liczba odwiedzin: 751
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe