Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Miasto Stołeczne Warszawa > Statut m.st. Warszawy > Preambuła do Statutu m.st. Warszawy

Preambuła do Statutu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

My, Radni miasta stołecznego Warszawy,
świadomi swej służebnej roli wobec Miasta,
pomni, że co czynimy - czynimy jako przedstawiciele jego obywateli,
przed którymi odpowiadamy,
przechowując w naszych sercach i umysłach wielosetletnią historię Stolicy,
z czcią odnosząc się do naszych przodków, których ogromne ofiary sprawiły,
że Warszawa pozostała miastem nieujarzmionym,
wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich trud podźwignięcia Miasta z ruin,
ufni, że w pracy dla naszego Miasta nie zabraknie nam siły i wytrwałości,
których źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga,
a dla wszystkich - wiara w głęboki sens publicznej służby,
w trosce o dobro wspólne
Warszawę - Stolicę Rzeczypospolitej Polskiej,
pragnąc zapewnić naszemu Miastu sprawne i uczciwe rządy
oraz jak najpełniejsze i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców,
nawiązując do zasad pomocniczości i decentralizacji stanowiących fundament
polskiego ustawodawstwa samorządowego i zgodnie z nim dookreślając
zapisane w ustawach kompetencje Miasta i jego Dzielnic,
na podstawie praw wynikających
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw,
w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów,

u s t a n a w i a m y

Statut miasta stołecznego Warszawy

i wzywamy wszystkich, których to dotyczy,
by jego przestrzeganie było dla nich niewzruszonym nakazem


zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-01-2008
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-03-2008
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-03-2008
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-06-2019
Liczba odwiedzin: 10306
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe