Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > LXV Sesja porządek on-line

LXV Sesja porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja LXV
W dniu 9 czerwca 2022 r.,  o godz. 10.00 rozpocznie się LXV Sesja Rady m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.
1. Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołu obrad LXIV sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Informacja Prezydenta miasta stołecznego Warszawy na temat dotychczasowych i planowanych działań Miasta w związku z przyjmowaniem uchodźców – ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz organizowania pomocy dla osób zamieszkałych na zaatakowanych terenach.  
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. druk nr 2365
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy. druk nr 2350
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy. druk nr 2351
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. druk nr 2359
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. druk nr 2360
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023. druk nr 2354
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. S. Chudoby 4. druk nr 2337
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 319 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 14. druk nr 2341
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym. druk nr 2343
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lokalu użytkowego do nieodpłatnego korzystania i pobierania pożytków. druk nr 2344
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę. druk nr 2345
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”. druk nr 2349
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. druk nr 2364
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy. druk nr 2347
18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (Rondo Jerzego Jelińskiego). druk nr 2338
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Piknikowa). druk nr 2342
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Lukrecji). druk nr 2363
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy Al. Jerozolimskich 49 w Warszawie. druk nr 2356
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych nr: 13, 15, 19, 31 i 67 położonych przy ul. S. Noakowskiego 12 w Warszawie. druk nr 2357
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych nr: 36, 46, 51 i 52 położonych przy ul. S. Noakowskiego 12 w Warszawie. druk nr 2358
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Oboźna”. druk nr 2361
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych. druk nr 2362
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m. st. Warszawy. druk nr 2348
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania członków Rady Muzeum Warszawy. druk nr 2372
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. druk nr 2352
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. druk nr 2353
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej Spółki m.st. Warszawy pod firmą Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 2346
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej od lipca do września 2022 r. druk nr 2340
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. druk nr 2339
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy. druk nr 2366
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. druk nr 2367
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji [dane zanonimizowane]. druk nr 2368
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji [dane zanonimizowane]. druk nr 2369
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji [dane zanonimizowane]. druk nr 2370
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji [dane zanonimizowane]. druk nr 2371
39. Interpelacje i zapytania radnych.  
40. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Feliga Jolanta (RW) (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-06-2022
Aktualizujący Feliga Jolanta (RW) (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-06-2022
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-06-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2022
Liczba odwiedzin: 2546

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe