Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Wesoła > Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 1/5 z obrębu 8-06-09)

Wesoła. Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji ograniczającej. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym (część dz.ew. 1/5 z obrębu 8-06-09)

  Drukuj
 
Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9 b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
uprzejmie zawiadamia

że zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 23 września 2011 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Miakotę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie w Dzielnicy Wesoła, stanowiącej fragment drogi – ul. Stanisława Staszica, stanowiącej część dz.ew. 1/5 z obrębu 8-06-09, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 57/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
26-04-2012
Data wprowadzenia:  26-04-2012
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2012
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2012
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2012
Liczba odwiedzin: 1339

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe