Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) > Sesje > Sesja XXIV, 19-05-2016

Sesja XXIV, 19-05-2016

  Drukuj
 
Sesja XXIV
z dnia 19-05-2016, godz. 14:00
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.  
2. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Wręczenie wyróżnień Burmistrza za rok 2015 oraz tytułów Człowieka Roku  
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy  
6. Informacja o funkcjonowaniu OSP w dzielnicy  
7. Informacja z wykonania załącznika dzielnicowego za I kwartał 2016 roku  
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 85 druk nr 85
druk nr 85 uzasadnienie dochody
druk nr 85 - uzasadnienie majątkowe
druk nr 85 - uzasadnienie wydatki bieżące
druk nr 85 - załączniki nr 1-5
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 83 druk nr 83
druk nr 83 - uzasadnienie
druk nr 83 - załączniki nr 1,3,4
druk nr 83 - załącznik nr 2
druk nr 83 - załącznik nr 5
10. Informacja o funkcjonowaniu instytucji oraz organizacji pozarządowych realizujących w dzielnicy zadania z zakresu kultury i sportu.  
11. Informacja o planach zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie dzielnicy oraz stanie prac nad uregulowaniem własności OŚK „Cyraneczka”  
12. Utrzymanie zieleni w dzielnicy. Problemy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i rezerwatów przyrody na terenie dzielnicy  
13. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt.2 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
14. Składanie interpelacji i zapytań  
15. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym  
16. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania  
17. Wolne wnioski i informacje  
18. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Ostapiuk Magdalena (Dzielnica Wesoła) 28-06-2016
Aktualizujący Ostapiuk Magdalena (Dzielnica Wesoła) 14-07-2016
Zatwierdzający Wepa Marta (Dzielnica Wesoła) 14-07-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-07-2016
Liczba odwiedzin: 216
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe