Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > 2006 > październik > 10 > Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z 10-10-2006

Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z 10-10-2006

  Drukuj
 

Typ aktu
Uchwała

Uchwała
NumerLXXXII/2746/2006
OrganRada m. st. Warszawy
Data10-10-2006
W sprawiestudium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Uwagi
Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że: 1. uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. Nr LXXXII/2746/2006 w części tekstowej i graficznej dotyczącej działek ewidencyjnych nr 5/1 i 5/4 z obrębu 1-02-18 położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ulicy Puławskiej w zakresie przeznaczenia tych działek na nowe tereny zieleni urządzonej wydana została z naruszeniem prawa; 2. zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie 1 nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Wyrok jest prawomocny od dnia 10 października 2008 r. Wyrok z 23 października 2009 roku stwierdza nieważność części graficznej uchwały m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. nr LXXXII/2746/2006 dotyczącej działek ewidencyjnych o nr 13/6, 15/6, 15/7, 17/6, 17/7, 19/6, 19/7, 29/5, 29/6, 32/6, 32/7, 35/1, 42, 43 z obrębu 4-01-09 położonych w dzielnicy Białołęka w Warszawie, w zakresie przeznaczenia ich pod budownictwo jednorodzinne o wysokości do 12 metrów i oznaczonych symbolem M2.12. Wyrok WSA z dnia 03.01.2013 r. dot. działki nr ew. 146 z obrębu (Sygn. akt IV SA/Wa 1386/11 - na wyrok ten wniesiona została skarga kasacyjna, która następnie została odrzucona przez NSA (Sygn. akt II OSK 1222/13). Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.02.2014 r. (Sygn. akt IV SA/Wa 1911/13). Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. - Sygn. akt IV SA/Wa 652/18.

Akty
Załącznik
tekst - wstęp
tekst - część 1 - tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego
tekst - część 2 - rozwój gospodarczy
tekst - część 3 - stan planistyczny
tekst - część 4 - dziedzictwo kulturowe
tekst - część 5 - stan i funkcjonowanie środowiska
tekst - część 6 - bezpieczeństwo ludności
tekst - część 7 - stan prawny gruntów
tekst - część 8 - system transportowy
tekst - część 9 - infrastruktura techniczna
tekst - część 10 - opracowania planistyczne
tekst - część 11 - potrzeby i możliwości rozwoju
tekst - część 12 - kierunki zmian w strukturze przestrzennej
tekst - część 13 - kierunki i wskaźniki dot. zagospodarowania i użytkowania terenów
tekst - część 14 - ochrona dziedzictwa kulturowego
tekst - część 15 - ochrona środowiska
tekst - część 16 - rozwój systemu transportowego
tekst - część 17 - rozwój infrastruktury techniczej
tekst - część 18, 19 - zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
tekst - część 20 - obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
tekst - część 21 - obszary wymagające przekształceń
tekst - część 22 - tereny zamknięte i ich strefy ochronne
tekst - część 23 - obszary problemowe
tekst - część 24 - planowanie przestrzenne
tekst - część 25 - tabele
tekst - część 26 - podsumowanie

rysunek 1
rysunek 2
rysunek 3
rysunek 4
rysunek 5
rysunek 6
rysunek 7
rysunek 8
rysunek 9
rysunek 10
rysunek 11
rysunek 12
rysunek 13
rysunek 14
rysunek 15
rysunek 16
rysunek 17
rysunek 18
rysunek 19
rysunek 20
rysunek 21
rysunek 22
rysunek 23
rysunek 24
rysunek 25
rysunek 26
rysunek 27
rysunek 28

lista uwag


Akty zmieniające
NumerOrganDzielnicaDataSzczegóły
LIII/1611/2021Rada m. st. Warszawy26-08-2021Szczegóły
XXIX/846/2020Rada m. st. Warszawy23-04-2020Szczegóły

 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-11-2006
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 01-02-2019
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 01-02-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2019
Liczba odwiedzin: 53192
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe