Kanał Wyżej
Komórki organizacyjne Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego są:
Wydział Architektoniczno-Budowlany (AM-AB)  Wydział Dialogu w Planowaniu (AM-DK) Wydział Koordynacji (AM-KD) Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej (AM-KP) Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta (AM-KM)  Wydział Organizacji i Finansów (AM-OF)   Wydział Polityki Przestrzennej (AM-PP) Dział Analiz i Ocen (AM-PP-A) Dział Baz Danych (AM-PP-B) Dział Studium (AM-PP-S) Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji (AM-RW) Dział Rewitalizacji (AM-RW-R) Dział Projektów Przestrzennych (AM-RW-P) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum (AM-ZP-C) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe (AM-ZP-S) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ (AM-ZP-N) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga (AM-ZP-P) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód (AM-ZP-E) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód (AM-ZP-W) Zespół Infrastruktury (AM-IN)  Zespół Organizacji i Analiz (AM-OA) Zespół Radców Prawnych (AM-RP)   Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rady i Komisji (AM-RK)
Zobacz też:
Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Schemat struktury organizacyjnej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - załącznik do ww. zarządzenia


Wydziały architektury i budownictwa dla dzielnic 


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Polityki Przestrzennej
Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji
Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta
Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Południe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga
Zespół Organizacji i Analiz
Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zespół ds. Infrastruktury
Wydział Dialogu w Planowaniu
Wydział Organizacji i Finansów
Zespół Radców Prawnych
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rady i Komisji
Wydziały Architektury i Budownictwa dla Dzielnic
Dokumenty
Komórki organizacyjne Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej

Wersja standardowa